Διαχείριση προβλημάτων του κεντρικού  και περιφερικού νευρικού συστήματος, με εφαρμογή μεθόδων Bobath, PNF, Perfetti.
Έχει θεραπεύτικη και ρυθμιστική δράση σε παθήσεις όπως το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η πολλαπλή σκλήρυνση, η νόσος Parkinson καθώς και κακώσεις των περιφερικών νεύρων, του κρανίου (κρανιοεγκεφαλικές) και του βραχιονίου πλέγματος .
Στόχος της νευρολογικής αποκατάστασης είναι η επιτεύξη ένος μοντέλου κίνησης όσο πιο κόντα στο φυσιολογικό και η παρόχη μέγιστης αυτονομίας στον ασθενή.