Το φυσικοθεραπευτήριο μας λειτουργεί από το 2000 στην πόλη της Κέρκυρας. Παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες μέσω της χρήσης σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών.

Στόχος της κάθε θεραπευτικής μας παρέμβασης είναι η βελτίωση ποιότητας ζωής του ασθενή. Τα θεραπευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι η δια χειρός θεραπεία, η κινησιοθεραπεία και εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων ηλεκτροθεραπείας. Τα μέσα αυτά μαζί με την ενεργή συμμετοχή του ασθενή μας οδηγούν στην αλλαγή των κινητικών του προτύπων και στην επίλυση προβλημάτων χρόνιου πόνου.

Η συνεχής επιμόρφωση αποτελεί για εμάς προϋπόθεση για την επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος για τους ασθενείς μας.