Πρόγραμμα εκγύμνασης των μυών του πυελικού εδάφους με στόχο την απόκτηση συνείδησης της περιοχής και την ενδυνάμωση των μυών που την αποτελούν.