• Αναπνευστική κινησιοθεραπεία με χρήση σύγχρονων μεθόδων άσκησης και τεχνικών που στηρίζονται στην ενεργοποίηση των ενεργειακών μεσημβρινών.
  • Mέθοδος χειρομάλαξης σιάτσου (shiatsu) που ενισχύει την ευεξία. Βασίζεται στις αρχές της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής και περιλαμβάνει πίεση με τα δάχτυλα ή τις παλάμες, καθώς και υποβοηθούμενες διατάσεις.
  • Μείωση σωματογενούς άγχους με τη χρήση της μεθόδου ηλεκτροθεραπείας  BICOM Optima μέσω του καθαρισμού/αποτοξίνωσης του οργανισμού από παράγοντες  stress (παθογόνα, βαρέα μέταλλα, γεωπαθητικό stress, χημική επιβάρινση, ουλές/συμφήσεις). Οι συγκεκριμένες  ολιστικές εφαρμογές έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ύπνου, την αντιμετώπιση  της μειωμένης όρεξης για φαγητό καθώς και τη βελτίωση της διάθεσης. Ο ασθενής εντελώς ακίνδυνα  και χωρίς απαραίτητη τη λήψη  συμπληρωμάτων αποκτά αίσθημα χαλάρωσης και ευεξίας. Εδώ, πρέπει να επισημάνουμε ότι τα αποτελέσματα είναι σχετικά και εξαρτώνται από την ικανότητα αυτορρύθμισης  του ασθενούς.
  • Τέλος το φυσιοθεραπευτήριό μας συνεργάζεται με πρότυπο διαιτολογικό κέντρο  που καθιστά τη διατροφική συνήθεια μία θεραπευτική μέθοδο  για τον  ασθενή  έχοντας ως  γνώμονα την προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά του καθενός καθώς και τον τρόπο ζωής και τις ανάγκες του.