Πρόκειται για μια τεχνική κινησιοθεραπείας που βασίζεται σε ένα φυσικό – μαθηματικό μοντέλο ανάλυσης της στάσης και κίνησης του ασθενή. Η εφαρμογή των θεραπευτικών ασκήσεων στηρίζεται πάνω στην σωματομετρική  ανάλυση που έχει προηγηθεί. Είναι μια πλήρης εξατομικευμένη τεχνική διόρθωσης της στάσης του σώματος. Στοχεύει στην αποκατάστασγη της συμμετρίας στο ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα και κατ’ επέκταση στην εδραίωση της λειτουργικότητας του ασθενή και την μείωση του πόνου.