Εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης του Josef Pilates για  άτομα σε φάση αποκατάστασης μετά από τραυματισμό ή χειρουργείο.

Με την ασφάλεια της φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης του Πιλάτες μπορούν να ασκηθούν ακόμα και ασθενείς με χρόνια μυοσκελετικά προβλήματα.