Κινησιοθεραπεία χαμηλής έντασης στοχευμένη κατά περίπτωση. Με χρήση της  πιστοποιημένης καινοτόμου εφαρμογής Kinetic Control, δίνοντας στον ασθενή τη δυνατότητα να έχει εξατομικευμένες ασκήσεις  με βίντεο  στο προσωπικό του mailbox ή smart phone.