Πρόκειται για ήπιους χειρισμούς μάλαξης οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλο το σώμα, με στόχο  την αύξηση της ταχύτητας ροής του λεμφικού υγρού.Έχει αποιδηματική καιαποτοξινωτική δράση