Χρήση βελόνας για την επίλυση σπασμού σε εστιακό σημείο του μυός. Ο ασθενής έχει άμεση μείωση πόνου και αύξηση κινητικότητας της άρθρωσης που συνδέεται με το μυ που δέχεται τη θεραπεία.