Πρόκειται για εφαρμογή δακτυλοπιέσεων σε ένα επώδυνο σημείο του μυός. Προκαλεί άμεση ελάττωση του πόνου και άμεση βελτίωση της κινητικότητας της προσκείμενης άρθρωσης.